Siirry suoraan sisältöön

Synkkä matkailu nousevana trendinä – opas Pohjois-Karjalan synkän matkailun kohteisiin

Synkkä matkailu on matkailun muoto, jota on harrastettu jo tuhansia vuosia. Aihetta alettiin tutkia ilmiönä vasta 1990-luvulla, jolloin kyseiselle matkailun muodolle keksittiin käsite dark tourism. Synkkä matkailu perustuu kuoleman, onnettomuuksien ja erilaisten tragedioiden ja katastrofien ympärille. (Sharpley & Stone 2009, 7–10.) Synkkä matkailu onkin aihealueena melko herkkä ja eettistä ajattelua vaativa. Kohteiden vaihtelevuus on suurta, eikä synkästä matkailusta tietämätön välttämättä osaa mieltää joitain kohteita osaksi synkkää matkailua.

Tulilahden leirintäalueen murhapaikka Heinävedellä on yksi opinnäytetyössä kartoitetuista synkän matkailun kohteista.
Synkkä matkailu ja sen hyödyntäminen matkailualalla

Synkkiä teemoja pystyy hyödyntämään matkailussa useammallakin tavalla, sillä kohteiden luonti kysyntää varten ei ole ennenkuulumatonta. Mikäli olet joskus käynyt katsomassa Colosseumia, Ranskan katakombeja tai käynyt murhabussikierroksella tai osallistunut kauhuteemaiseen huonepakopeliin, olet harrastanut synkkää matkailua.

Synkän matkailun hienous piilee siinä, miten suuria tunteita kyseinen matkailun muoto ihmisissä aiheuttaa. Tämä johtuu kohteiden historiasta ja kaupallisuudesta sekä tapahtumien ajankohtaisuudesta. Yksinkertaistettuna voisi todeta, että synkimmät kohteet ovat kaikista koskettavimpia ja kokemuksena kohteissa käynti on silmät avaava. Kevyemmissä kohteissa mukana on usein historiallisen näkökulman lisäksi kaupallisuutta ja jopa iloa aikaan saavia tekijöitä.

Synkkä matkailu opinnäytetyön aiheena

Synkkään matkailuun voi kuitenkin perehtyä hiukan eri näkökulmasta, kuten esimerkiksi opinnäytetyön muodossa. Tämä oli mahdollista Karelia-ammattikorkeakoulun restonomiopintojen myötä. Opinnäytetyönä halusin tehdä työn, jossa voin yhdistää kiinnostukseni synkkää matkailua ja kotikuntani Pohjois-Karjalan historiaa kohtaan. Näin päädyin tekemään oppaan Pohjois-Karjalan synkän matkailun kohteista. Opas tehtiin hyödyntämällä eri tiedonhankintamenetelmiä, kuten havainnointia, joka tapahtui kesä- ja elokuussa 2022, sekä avointa haastattelua. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Karelia-amk:n Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hanke.

Outokummun vanhalla kaivoksella sanotaan kummittelevan.
Opinnäytetyön tuloksena syntyi opas synkkään matkailuun

Oppaassa on avattu lyhyesti synkän matkailun teoriaa, jonka jälkeen esitellään viisi valittua synkän matkailun kohdetta Pohjois-Karjalan alueelta. Oppaassa kerrotaan kohteiden tarinat ja reittiohjeet kohteisiin sekä arvioidaan kohteen synkkyyttä ja annetaan kohderyhmäsuositus. Opas on tarkoitettu pääasiallisesti suomalaisille omatoimimatkailijoille ja reitti on tarkoitettu kuljettavaksi autolla. Ilman pysähdyksiä ja kohteissa käyntiä ajomatkaa kertyy noin 6 ja puoli tuntia.

Työssä esitellään synkkyydeltään eri tasoisia kohteita, joista synkimmät ovat Tulilahti ja siellä tapahtunut kaksoismurha sekä Paalasmaalla sattunut veneonnettomuus. Työn kevyimmät kohteet ovat Kolilla sijaitsevat Paha-Koli ja Pirunkirkko. Synkkyyden keskivaiheille jää Outokummun Vanha kaivos.

Synkkä matkailu on aiheena tällä hetkellä todella ajankohtainen ja kiinnostusta herättävä. Tämän vuoksi oppaan avulla olisi mahdollista tavoittaa uusia kohderyhmiä ja lisätä matkailijoiden määrää Pohjois-Karjalassa. Mikäli kiinnostuit aiheesta, vilkaise tekemääni opasta!

Teksti Sarita Käräjähonka, restonomiopiskelija, Karelia-amk

Lähteet:
Käräjähonka: Synkän matkailun kohteet Pohjois-Karjalassa (2022). Karelia-amk. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101121073
Sharpley & Stone: The Darker Side of Travel – The Theory and Practice of Dark Tourism (2009)