Siirry suoraan sisältöön

Kaupallistamispolku päättyy tuotteistamiseen

Aineettomien kulttuurisisältöjen kaupallistamispolun viimeinen vaihe on tuotteistaminen. Tuotteistamisella tarkoitetaan pähkinänkuoressa palvelun kuvaamista siinä muodossa, että siitä on helppo kertoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tuotteistamisella pyritään myös tekemään palvelusta helposti toisinnettava, olipa sitä toteuttamassa palvelun suunnitellut henkilö tai hänen työntekijänsä. Tuotteistaminen konkretisoituu usein ulkoiseen ja/tai sisäiseen tuotekorttiin, joka on itseasiassa tuotteistamisprosessin tiivistetty lopputuotos; itse tuotteistamisprosessi vaatii niiden prosessien pohdintaa ja hiomista, joita onnistuneen palvelun tai tuotteen tuottamiseksi tarvitaan.

Ulkoinen tuotekortti on suunnattu palvelun tai tuotteen asiakkaille tai vaikkapa matkailutuotteen kyseessä ollessa matkanjärjestäjälle. Ulkoinen tuotekortti kuvaa palvelun sisällön kiinnostavasti ja informatiivisesti. Sisäinen tuotekortti puolestaan on eräänlainen muistiinpano tai ohjekirja palvelun toteuttajalle viimeisteltyyn lopputulokseen tarvittavista esivalmisteluista, tarvittavista sisäisistä ja ulkoisista resursseista, mukaan lukien viestintästrategia kanavineen ja aikatauluineen. (Business Finland: Tuotteistaminen ja testaus.)

Tarinoita kannattaa käyttää tuotekortissa

Vaikka et olisikaan tarjoamassa palveluasi kolmannen osapuolen, kuten vaikkapa matkanjärjestäjän käyttöön, kannattaa tuotekortti silti laatia, sillä sen avulla tekemäsi tuotteistamistyö tulee näkyväksi ja helposti hyödynnettäväksi.

Hyvän tuotteen elementit (Ellare Oy)

Tuotetta tai palvelua myydessä, esitellessä ja markkinoidessa on etua, jos kykenee kertomaan tuotteestaan tarinoiden ja elämysten kautta. Sama pätee myös tuotekortin laatimiseen. Tarinoiden avulla tuotteesta tai palvelusta voidaan kertoa asiakkaalle kohokohdat ja palvelun pääelementit niin, että ne ymmärretään ja ne jäävät mieleen. Tarinat saavat tuotteen erottumaan muista vastaavista tuotteista, ja niiden avulla voidaan kommunikoida arvoista, joita tuote tukee ja jotka mahdollisesti kiinnostavat asiakasta. Tarinat liittävät tuotteen ja palvelun osaksi suurempaa kokonaisuutta: liittämällä paikallishistoriaan tai paikallisiin tapoihin, ilmiöihin tai uskomuksiin liittyviä tarinoita osaksi tuotteen viestintää ja toteutusta, luodaan asiakkaalle pitkäkestoinen muistijälki. Tarinoiden kertominen tuotekortissa auttaa asiakasta löytämään odotuksiaan vastaavan tuotteen tai palvelun tehokkaasti.

Kalevala-hankkeessa käytetyt tuotekorttipohjat julkaistaan myöhemmin hankkeen loppujulkaisun yhteydessä, mutta hyvän ohjeen sekä sisäisen että ulkoisen tuotekortin laatimiseen löydät esimerkiksi Business Finlandin Tuotteistaminen ja testaus -sivulta, sekä tarkemmat ohjeet ulkoisen tuotekortin laatimiseen Ellare Oy:n Pirjo Räsäsen Tuotekorttiohjeista.

Hyvää viestintää ei parane unohtaa

Tuotekorttia laatiessa kannattaa muistaa myös Hyvän viestin neljä oikein (Business Finland, Tunne Asiakkaasi):

  • Muista konkretia – kerro elämyksestä/kokemuksesta, joka palvelun kokemiseen liittyy moniaistisesti ja vältä yleistäviä ilmaisuja, jotka eivät erotu joukosta.
  • Puhuttele aisteja – näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaistimusten avulla voit luoda lukijalle elävän kuvan tuotteesta tai palvelusta, jota tarjoat.
  • Korosta helppoutta – liittyipä se liikenneyhteyksiin, helppoon ostettavuuteen digitaalisesti tai tuotteen käyttöominaisuuksiin.
  • Rinnasta tuttuun – kuka asiakkaistasi on se, jolle tarjoamasi tuote tai palvelu, tai toimintaympäristösi on kaikkein vierain? Kerro toiminnastasi hänelle niin, että vieraus muuttuu ymmärrettäväksi.
Missä tarinoita voidaan käyttää?

Palvelun tai tuotteen tuotekortin laatiminen on hyvä tilaisuus kirjoittaa ulos niihin liittyvät tarinat. Kun tarinat on kertaalleen kirjoitettu auki, niitä on helpompi sijoittaa markkinointiviestinnän eri tasoille. Näitä tasoja ovat muun muassa:

  • Tuotekuvaus (esim. verkkokauppa)
  • Tuotepakkauksessa käytettävät tarinat
  • Tuotteen suullinen esittely asiakkaalle tai yhteistyökumppanille
  • Lyhytkestoinen, syklinen kampanjaviestintä
  • Pitkäkestoinen yrityksen ja tuotteen/tuoteperheen brändimarkkinointi

Muista myös asiakkaan ostoprosessi, joka esiteltiin blogitekstissä Tarinoiden avulla erotut joukosta – missä ostoprosessin vaiheessa sinun palvelusi tai tuotteesi eroaa edukseen muista ja saa asiakkaan tekemään ostopäätöksen?


Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hankkeessa on kevään 2022 aikana kehitetty aineettomien kulttuurisisältöjen kaupallistamispolkua. Kaupallistamispolku on valmennusten sarja, jonka aikana yrittäjät tutustuvat asiakastuntemuksen, elämysmuotoilun ja tarinallistamisen merkitykseen menestyksekkään tuotteistamisen suhteen. Blogitekstien sarjassa tullaan tutuiksi kaupallistamispolun neljän peruselementin kanssa: tarinallistamisen, asiakasymmärryksen, elämysmuotoilun ja tuotteistamisen.

Teksti ja kuvat: Outi Santaniemi, projektikoordinaattori, Karelia-amk

Lähteet:
Business Finland: Tuotteistaminen ja testaus. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/kulttuurimatkailu/culture-creators/tuotteistaminen-ja-testaus

Business Finland: Tunne asiakkaasi! Kohderyhmäopas matkailuyrityksille. https://www.businessfinland.fi/globalassets/tunne-asiakkaasi—kohderyhmaopas-matkailuyrityksille—visit-finland.pdf

Räsänen & Lariola: Tuotteistaminen verkkokauppaan. https://www.businessfinland.fi/4a9fd3/contentassets/0dcb64fadf18412db641c63576d16ed7/tuotteistaminen-verkkokauppaan—visit-finland-webinaari.pdf