Siirry suoraan sisältöön

Julkaisut


Kalevala-hankkeessa kehitetyn aineettomien kulttuurisisältöjen kaupallistamispolun pohjalta laadittiin yritystoiminnan kehittämisen käyttöön opas, jonka avulla asiakaslähtöinen palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ja tarinoiden hyödyntäminen liiketoiminnassa saa uutta puhtia.


Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Tuuli Pulkkisen kooste hankkeen puitteissa toteutetun asiakastutkimuksen tuloksista. Tulokset esiteltiin hankkeen webinaarissa 1.11. 2022. Linkki webinaaritallenteeseen löytyy Tapahtumat-välilehdeltä.


Sarita Käräjähongan opinnäytetyön tuloksena syntynyt opas Pohjois-Karjalan alueen synkän matkailun kohteisiin omatoimiselle suomalaismatkailijalle. Esimerkki paikallisten tarinoiden hyödyntämisestä matkailutoiminnassa.

Opinnäytetyö huomioitiin myös mediassa: https://www.is.fi/matkat/art-2000009140014.html


Sarita Käräjähonka: Synkän matkailun kohteet Pohjois-Karjalassa. Opinnäytetyö 2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101121073

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdolliset olemassa olevat synkän matkailun kohteet Pohjois-Karjalan alueella ja muodostaa niistä opas. Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kohteista ja lisätä matkailijoiden määrää Pohjois-Karjalassa.


Median opiskelijan Joonas Katajiston opinnäytetyössä hyödynnettiin Kalevalaa ja kansanperinnettä ja dronekuvausta.


Digimarkkinoinnin opas tarjoaa yrittäjille tukea tarinapohjaiseen tuotteistamiseen, digitaalisten markkinointikanavien hyödyntämiseen, kohderyhmien tunnistamiseen ja markkinoinnin pitkäjänteiseen suunnitteluun.


Markkinointisuunnitelmassa luotiin pohja tarinapohjaiselle matkailupalveluiden yhteismarkkinoinnille Pohjois-Karjalan alueella.


Saunaohjeistus on laadittu matkailu- ja ohjelmapalveluja tuottavien tahojen käyttöön. Ohjeistuksen kohteena on ulkomainen matkailija, joka saapuu ensimmäiseen saunakokemukseensa. Ohjeistusta voi käyttää sekä itsenäisten saunojien ohjaamiseen että opastettujen saunaelämysten kerronnallisena runkona. Valmiiksi taitetun ja kuvitetun ohjeen lisäksi saatavilla on tekstiversio, jonka voit muokata oman organisaatiosi brändin mukaisesti. Muistathan liittää oheen logot. Tutustu ohjeen käyttöön myös oheisen artikkelin kautta!


Tarja Kupiainen & Riikka Räsänen: Morsiussauna ennen ja nyt. https://karelia.fi/2022/02/morsiussauna-ennen-ja-nyt/


Petra Saharinen ja Terhi Rautiainen: Pohjois-Karjalan myytit ja kansanusko matkailun tukena. 2021 opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061516118

Opinnäytetyössä tutkittiin pohjoiskarjalaisia myyttejä ja kansanuskoa sekä pohdittiin niiden mahdollisuuksia matkailun tukemiseksi ja edistämiseksi.


Jasmin Vainio ja Riitta Lappalainen: Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen matkailussa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110222069

Opinnäytetyössä selvitettiin, miten eri virtuaaliteknologioita käytetään ja miten niitä voisi hyödyntää matkailun alalla.


Annika Mustanoja: Karhu suomalais-karjalaisessa perinteessä ja matkailutuotteissa. 2021 opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120724093

Opinnäytetyössä tarkasteltiin kirjallisuuden ja haastatteluiden pohjalta, miten eri tavoin karhu ilmenee suomalais-karjalaisessa perintessä ja erilaisissa matkailutuotteissa Pohjois-Karjalan alueella.


SUOMALAISEN SAUNAKULTTUURIN MEDIAKUVASTO. Median projektityö toukokuu 2021.

Projektityössä selvitettiin, kuinka suomalaisen saunakulttuurin mediakuvastoa rakennetaan ja täten tuotteistetaan, etenkin ulkomaalaisille ja kotimaalaisille matkailijoille suunnattuna. Selvityksessä kerättyä aineistoa on tarkoitus käyttää Sauna App Finlandin -kehitystyössä.


Esiselvitys: Kalevala ja AR-teknologian mahdollisuudet. Toukokuu 2020


Rosa Repo: Developing new virtual tourism experience based on customer value: Case Experience Kalevala. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25138